XENOFOBIA-PROSJEKTENE  
- kulturprosjekter om fremmedfrykt og integrering    

Formålet med Xenofobia-prosjektene er å bidra til økt bevissthet omkring fremmedfrykt, utenforskap, hatytringer, kulturelt mangfold og integrering. Prosjektene som er både nasjonale og internasjonale, retter seg til alle aldersgrupper.  

Xenofobia-prosjektene

Ås International Choir

Formålet med Ås International Choir er å skape en inkluderende, sosial arena der sang og musikk benyttes til å gi økt bevissthet og reduksjon av frykt for det som er fremmed eller annerledes, det er gratis å delta.  Les mer 

Fotografi og fremmedfrykt (Sparebankstiftelsen DNB)

Dette er en workshop for unge om bruk av fotospråket i fortellingene om kulturell identitet. Formålet  er å styrke deltakernes visuelle lese- og formidlingsferdigheter i fortellingene om deres identitetsutvikling  i  påvirkningen av egen og andres kulturer. . Les mer 

Kulturhachathon  

Kulturhack er et verksted for unge for å skape nye kulturuttrykk med bruk av kunstig intelligens. Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturskolen i Ås, Eik Idéverksted ved NMBU og frivillighetsinitiativet HAV. Les mer

Fra xenofobi til xenofili 1 (Åsgård skole)

Xenophobia 1 var det første tverrfaglig samarbeidet med Åsgård skole i Ås, Vitenparken i Ås og Galatsi i Athen. Dette skoleprosjektet ble avsluttet med forestillingen  og utstillingen "Xenophobia".  Les mer 

Internasjonalt verksted for pensjonister 

Internasjonalt verksted er et prosjekt som retter seg mot pensjonister med ulik kulturbakgrunn. Her kan man benytte seg av profesjonell kunstnere til språkopplæring og forbedret inkludering i lokalsamfunnet. Prosjektet  er et samarbeid med frivillige pensjonister i kommunen. Les mer 

Barnas verdensdag

Barnas verdensdag Ås arrangeres av Ås kommune, Ås internasjonale kultursenter, Ås kulturhus og Kulturskolen i Ås. Barnas verdensdag Ås er en del av til Oslo World. 
Les mer 

EØS-prosjektet Art & Culture vs Xenophobia

«Art & Culture vs Xenophobia-prosjektet» er finansiert gjennom programmet Active Citizens Fund (Hellas) som støttes med 12 millioner Euro fra Island, Liechtenstein og Norge, som en del av EØS-bevilgningene 2014 - 2021. Les mer  

HAV-prosjektet  

HAV er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturskolen i Ås, Kulturhuset i Ås og et frivillighetsinitiativ. Målet er å la mennesker fra forskjellige kulturelle bakgrunner møtes for å skaper nye sosiale bånd i rammen av kunst. Les mer 

Fra xenofobi til xenofili 2 (Sjøskogen skole)

Det andre tverrfaglige skoleprosjektet om Xenofobi er et samarbeid Sjøskogen skole i Ås, Vitenparken i Ås og Skole nr 16 i Galatsi i Athen. Prosjektets avslutning var en forstilling. 
Les mer 

De ulike delprosjektene er drevet lokalt, andre regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktivitetene er kunstfag der man samarbeider gjennom tverrfaglig dialog med aktører innen ulike fag- og samfunnsområder, med tema som fremmedfrykt, integrering, kulturelt mangfold, flyktningsituasjoner og kunstfaglig metodeutvikling".

Virksomhetsleder kultur og fritid Alexander Krohg Plur i Ås kommune


Aktuelt fra prosjektene Ås International Choir er et helt nytt korprosjekt som starter opp allerede 31. januar. Øvingene vil finne sted i foajeen på kulturhuset i Ås. Kom med den stemmen du har og bli kjent med nye venner Vi gleder oss til å se deg!

Velkommen til en inkluderende sosial arena hvor vi synger sanger fra mange forskjellige nasjonaliteter. Fargerike Ås er et gratis generasjonskor, som skal samle inn sanger som representerer våre røtter, hjemland, tradisjoner og språk.

Velkommen til en inkluderende sosial arena hvor vi synger sanger fra mange forskjellige nasjonaliteter. Fargerike Ås er et gratis generasjonskor, som skal samle inn sanger som representerer våre røtter, hjemland, tradisjoner og språk.

Historien vår

Via Ås internasjonale kultursenter har Kulturskolen i Ås siden 2009 arbeidet med integrering og kulturelt mangfold i Ås. I løpet av de siste årene har senteret satt i gang en serie med samarbeidsprosjekter omkring temaet fremmedfrykt og inkludering. Gjennom disse prosjektene benyttes kunst og kultur for å bidra til økt bevissthet og reduksjon av frykt for det som er fremmed og annerledes. Det utvikles hele tiden nye prosjekter der metodeutvikling er en viktig målsetting. 

"De ulike delprosjektene vil være drevet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktivitetene er kunstfag der man samarbeider gjennom tverrfaglig dialog med aktører innen ulike fag- og samfunnsområder, med tema som fremmedfrykt, integrering, kulturelt mangfold, flyktningsituasjoner og kunstfaglig metodeutvikling". 

Rektor Alexander Krohg Plur, Virksomhetsleder Kultur  og fritid