Xenofobia-prosjektet er sammensatt av ulike kunstfaglige delprosjekter som skal bidra til økt bevissthet omkring fremmedfrykt, kulturelt mangfold og integrering. Prosjektet retter seg mot alle aldersgrupper.

Prosjektene våre

Kulturhachathon  

Kulturhack er et verksted for unge for å skape nye kulturuttrykk med bruk av kunstig intelligens. Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturskolen i Ås, Eik Idéverksted ved NMBU og frivillighetsinitiativet HAV. Les mer

Skoleprosjektet Xenophobia

Xenophobia er et tverrfaglig samarbeid med Åsgård skole, Vitenparken i Ås og Athen. Første del av prosjektet ble avsluttet med forestillingen "Xenophobia". Les mer 

Internasjonalt verksted for pensjonister 

Internasjonalt verksted retter seg mot pensjonister med ulik kulturbakgrunn. Her kan man benytte seg av profesjonell kunstnere til språkopplæring og forbedret integrering i lokalsamfunnet. Prosjektet  er et samarbeid med frivillige pensjonister i kommunen. Les mer 

HAV-prosjektet  

HAV er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturskolen i Ås, Kulturhuset i Ås og et frivillighetsinitiativ. Målet er å la mennesker fra forskjellige kulturelle bakgrunner møtes for å skaper nye sosiale bånd. Les mer 

Historien vår

Kulturskolen i Ås som er kommunens ressurssenter, har siden 2009 arbeidet med integrering og kulturelt mangfold i Ås. I løpet av de siste årene har senteret satt i gang en serie med samarbeidsprosjekter omkring temaet xenofobia. Her benyttes kunst og kultur for å bidra til økt bevissthet og reduksjon av frykt for det som er fremmed og annerledes. Det utvikles hele tiden nye prosjekter der metodeutvikling er en viktig målsetting. 

"De ulike delprosjektene vil være drevet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktivitetene er kunstfag der man samarbeider gjennom tverrfaglig dialog med aktører innen ulike fag- og samfunnsområder, med tema som fremmedfrykt, integrering, kulturelt mangfold, flyktningsituasjoner og kunstfaglig metodeutvikling". 

Rektor Alexander Krohg Plur ved Kulturskolen i Ås