Internasjonalt verksted for pensjonister  

Prosjektet er avsluttet. 

Internasjonalt verksted i Ås inviterer til bruk av form og farge for å bli kjent med hverandre og andre kulturer. (les datoer nederst på siden) 

Kurset rette seg spesielt mot pensjonister som enten har etnisk norsk bakgrunn eller som kommer fra et annet land med andre levemåter, Verkstedet er en kreativ møteplass for de som er nysgjerrige på andre kulturer, og som liker å bruke hendene til skapende arbeid med farger og former. 

Du trenger ikke være «flink» til å tegne. Alt du trenger er en lyst til å utforske hvordan lek med materialer i et fellesskap med andre kan gi deg nye perspektiver både på deg selv og andre.

Gjennom samlingene vil man sammen kunne oppleve gleden ved å skape. Målet for gruppen er at det skal være et trygt sted, og uten krav til prestasjon. Bilder kan fortelle historier der hvor ord ikke strekker til og kan de å gi mulighet til å bygge bro på tvers av kulturelle verdier . 

(Teksten fortsetter etter bildet) 

Alle foto: Knut Werner Lindeberg Alsén


Vi ser at kursene vi hadde i sommer hadde stor verdi for deltagerne. Det kan være vanskelig å skaffe seg en sosial omgangskrets når du kommer ny til Ås og kanskje Norge og i tillegg ikke snakker norsk, sier Ellen Sibe Kråkenes, prosjektleder for Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås.

- Her får de lære om andre kulturer, bli kjent med hverandre og snakke norsk sammen på en uforpliktende arena. Det er like lærerikt for oss ledere. Annie Aase Høpfner.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

I de gamle bondesamfunn i Hellas -og mange andre steder - betraktet man veifarende med stor respekt og en hadde alltid en åpen dør, et måltid og en soveplass å tilby. Den som beveger seg utenfor allfarvei i dagens Hellas vil kunne møte den samme gjestfrihet i dag - åpenhet og nysgjerrighet.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

- Det er avslappende og det gir et pusterom. Vi er ofte alene hjemme, da er det bra å komme hit, sier Aeda og Anwar fra Palestina er glade for at de kan bli kjent med andre gjennom prosjektet.

Det minner meg om ungdommens styrke og mot og naturen minner meg om jobben min. Jeg jobbet mye med natur og reiste omkring i Norge, forteller Jens fra Danmark, som har satt bilder på ungdom som driver idrett og mye spennende natur.

Samvær gjennom skapende fellesskap 

Mennesket har til alle tider hatt en iboende trang til å forme og omforme sin verden og på den måten oppleve en følelse av identitet. Gjennom generasjoner har billedskaping fått en viktig symbolsk verdi og blitt brukt i ritualer som har hatt en viktig funksjon for å skape orden i en kaotisk verden. Slik kan en også i dag bruke skapende virksomhet som en ressurs for å fremme en følelse av helhet og styrke. I en skapende prosess sammen med andre kan en få mulighet til både utvikling av en selv og tilhørighet til et fellesskap. 

Kurset er et samarbeid mellom Kulturskolen i Ås, flyktningtjenesten i NAV Ås. 


Kursholdere: Annie Høpfner og Tone Hennie Slettvold (Ergoterapeut / Billedterapeut)
Tidspunkt:
 Tirsdager kl.10.30 -12. 30
Datoer: 4.09 - 11.09 - 18.09 - 25.09 - 16.10 - 23.10 - 2018
Kurset holdes i 1.etasje på Gamle Åsgård skole

Gratis
For mer informasjon kontakt Ellen Sibe Kråkenes på Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås Telfon: 64962390 kulturskolen@as.kommune.no

- Målet er å gjøre Xenophobia (frykten for det ukjente) om til Xenophilia (kjærligheten til det vi ikke kjenner). Ellen Sibe Kråkenes. 

Bilde: Vibeke Lied