Fotografi og fremmedfrykt  

- en workshop for unge om bruk av fotospråket i fortellingene om kulturell identitet 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Kulturskolen i Ås inviterer ungdom til workshop om fotografiet som språk i fortellingene om egen identitet i møtet med egne og andres kulturer. Deltakerne får en sjelden mulighet til å utvikle personlige, visuelle stemmer under veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer. 

Formålet med workshopen "Fotografi og fremmedfrykt" er å styrke deltakernes visuelle lese- og formidlingsferdigheter i fortellingene om identitetsutvikling i påvirkningen av egen og andres kulturer. Prosjektet er forankret i de pågående verdenssamtalene, spesielt knyttet til fremmedfrykt, utenforskap, hatsnakk og demokratiutvikling. 

I tillegg til økte fotokunnskaper, får deltakerne en unik mulighet til knytte vennskapsbånd, styrke forståelsen av egen identitet i samspillet med egen og andres kulturer, og kunnskap om hvordan unge aktivt kan delta i det demokratiske ordskiftet ved hjelp av fotografiet som språk.

En viktig intensjon med prosjektet er å gi de unge visuelle stemmer i dagens demokratiutvikling

Prosjektet "Fotografi og fremmedfrykt" er støttet av Sparebankstiftelsen DNB 

Workshopen gjennomføres i perioden fra september 2020 til april 2021 

Hvem kan delta?

Workshopen «Fotografi og fremmedfrykt» retter seg mot ungdom i alderen 13-19 år, og som har interesse av å lære hvordan fotografiet kan benyttes som språk til å lage visuelle fortellinger om egen identitet i møte med egne og andres kulturer, spesielt knyttet til verdenssamtalene til fremmedfrykt, utenforskap og hatsnakk. Alle som ønsker å delta må fylle ut søknad. Alle som ønsker å delta må fylle ut søknad med følgende informasjon:

  • Du må være mellom 13 -19 år
  • Unge med flerkulturell bakgrunn oppfordres spesielt til å søke.
  • Du må forstå og snakke engelsk
  • Du må være åpen, nysgjerrig og lærevillig
  • Du må skrive et motivasjonsbrev som skal inneholde maks 500 ord om din motivasjon og interesse for å delta på workshopen. I tillegg ønsker vi at du lager en video om deg selv hvor motivasjonsbrevet er grunnlaget. Videoen legges ved søknaden.
  • Du skal legge ved 10 bilder til søknaden. Av disse skal du velge ut 2. Beskriv hvert av de to bildene med omlag 500 ord. Du velger selv tema for fotografiene.

AKTUELT FRA PROSJEKTET  


Kulturskolen i Ås inviterer ungdom til gratis workshop om fotografiet som språk i fortellingene om egen identitet i møtet med egne og andres kulturer. Deltakerne får en sjelden mulighet til å utvikle personlige, visuelle stemmer under veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer.