Fotografi og fremmedfrykt  

- en workshop for unge om bruk av fotospråket i fortellingene om kulturell identitet 

Løpende opptak  

Kulturskolen i Ås inviterer ungdom til workshop om fotografiet som språk i fortellingene om egen identitet i møtet med egne og andres kulturer. Deltakerne får en sjelden mulighet til å utvikle personlige, visuelle stemmer under veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer. 

Ansvarlig for workshopen er Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås. Det faglige opplegget ledes av fagpersoner tilsluttet foreningen «NEW NOW Internasjonalt forum for fotografi og visuell kultur», som består av norske og internasjonale fotografer og kuratorer. I tillegg deltar Ås ungdomsråd i prosjektet med innspill under planleggingen og som deltakere på workshopen. 

Formålet med workshopen "Fotografi og fremmedfrykt" er å styrke deltakernes visuelle lese- og formidlingsferdigheter i fortellingene om identitetsutvikling i påvirkningen av egen og andres kulturer. Prosjektet er forankret i de pågående verdenssamtalene, spesielt knyttet til fremmedfrykt, utenforskap, hatsnakk og demokratiutvikling. 

I tillegg til økte fotokunnskaper, får deltakerne en unik mulighet til knytte vennskapsbånd, styrke forståelsen av egen identitet i samspillet med egen og andres kulturer, og kunnskap om hvordan unge aktivt kan delta i det demokratiske ordskiftet ved hjelp av fotografiet som språk.

En viktig intensjon med prosjektet er å gi de unge visuelle stemmer i dagens demokratiutvikling

Prosjektet "Fotografi og fremmedfrykt" er støttet av Sparebankstiftelsen DNB 

Workshopen gjennomføres i perioden i løpet av våren og høsten 2021 

Hvem kan delta?

Workshopen «Fotografi og fremmedfrykt» retter seg mot ungdom i alderen 13-19 år, og som har interesse av å lære hvordan fotografiet kan benyttes som språk til å lage visuelle fortellinger om egen identitet i møte med egne og andres kulturer, spesielt knyttet til verdenssamtalene til fremmedfrykt, utenforskap og hatsnakk. Alle som ønsker å delta må fylle ut søknad. Alle som ønsker å delta må fylle ut søknad med følgende informasjon:

  • Du må være mellom 13 -19 år
  • Unge med flerkulturell bakgrunn oppfordres spesielt til å søke.
  • Du må forstå engelsk
  • Du må være åpen, nysgjerrig og lærevillig
  • Alle som ønsker å delta må sende mail til Ellen.Sibe.Krakenes@as.kommune.no

AKTUELT FRA PROSJEKTET  


Kulturskolen i Ås inviterer ungdom til gratis workshop om fotografiet som språk i fortellingene om egen identitet i møtet med egne og andres kulturer. Deltakerne får en sjelden mulighet til å utvikle personlige, visuelle stemmer under veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer.