HAV

Målsettingen til HAV-prosjektet er å bekjempe utenforskap og fremmedfrykt gjennom bruk av kunst og kultur. Intensjonen er å fremme mangfold og inkludering i lokalsamfunnet. Aktivitetene retter seg mot mennesker i alle aldre og på tvers av alle kulturer.


AKTUELT 

Målsettingen til HAV er å bekjempe utenforskap og fremmedfrykt gjennom bruk av kunst og kultur. Hovedintensjonen er å fremme mangfold og inkludering i lokalsamfunnet. Aktivitetene retter seg mot mennesker i alle aldre og på tvers av alle kulturer.

Om Hav

01.01.2020

HAV er en samarbeidsplattform der kunst - og kultur benyttes i arbeidet med inkludering og mangfoldighet. HAV er organisert som et prosjekt under Ås internasjonale kultursenter / Kulturskolen i Ås.