Invitasjon til å delta med kulturprosjekter om hatytringer, fremmedfrykt og inkludering

09.07.2020
Foto: Wallace Chuck
Foto: Wallace Chuck

Sammen med sine greske partnere inviterer Kulturskolen i Ås organisasjoner og kunstnere til å delta med egne prosjekter der kunst er benyttet i bekjempelsen av hatytringer og fremmedfrykt, og betydningen av inkludering. Bidragene blir del av et større internasjonalt arrangement i Athen 2.- 4. september og i Ås 24. september 2021.  

Konkret går oppfordringen fra Kulturskolen i Ås til kunst-, og kulturaktører som har deltatt med inkluderingsprosjekter rettet mot barn, unge, minoriteter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, LHBT-er (lesbisk, homofil, transseksuell, bifil), personer med romaopprinnelse, flyktninger og migranter.

Om prosjektet 

Kulturskolen i Ås har blitt norsk partner i det gresk-norske EØS-prosjektet «Art + Culture vs Xenophobia». Hovedmålsettingen er å styrke både greske og norske organisasjoner, kunstnere og grupper som arbeider med inkludering. Alle bidrag blir del av et tredagers arrangement i Athen, sammensatt av foredrag, workshops, to utstillinger, urfremføring av musikk-performance og nettverksbygging. Deler av arrangementet kommer til Ås i november.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med de greske non-profitt-organisasjonene Artifactory (prosjektleder) og musikk og teatergruppen Baumstrasse . «Art + Culture vs Xenophobia» er finansiert av den greske delen av Active Citizens Fund, som er del av EØS-midlene  bevilget av Island, Liechtenstein og Norge.

Kunst og integreringsarbeid

Prosjektet går ut med to invitasjoner. Den ene henvender seg til organisasjoner og grupper som har gjennomført prosjekter der kunst er direkte benyttet i bevisstgjøring omkring tematikken. Den andre invitasjonen retter seg mot kunstnere som ønsker å presentere egne arbeider på en internasjonal fotoutstilling.


Om Active Citizens Fund

Active Citizens Fund (Hellas) støttes med et tilskudd på 12 millioner Euro fra Island, Liechtenstein og Norge som er del av EØS-bevilgningene (EEA and Norway Grants) 2014 - 2021. Programmet har som mål å utvikle bærekraft og kapasiteten til sivil sektor i Hellas, og å styrke sektorens rolle i å fremme og ivareta demokratiske prosesser, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter. I Hellas implementers Active Citizens Fund av konsortiet Bodossaki Foundation og SolidarityNow.

Les mer om Active Ctizens Fund Hellas

Prosjektstøtte via Active Citizens Fund er tilgjengelig for søkere i de 15 europeiske landene Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Slovenia. Norske enheter (frivillige organisasjoner, institutter, lokale og nasjonale myndigheter og andre enheter) er kvalifiserte som prosjektpartnere.

Les mer om  Active Citizen Fund