Om fotografi og fremmedfrykt

01.07.2020
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Kulturskolen i Ås inviterer ungdom til gratis workshop om fotografiet som språk i fortellingene om egen identitet i møtet med egne og andres kulturer. Deltakerne får en sjelden mulighet til å utvikle personlige, visuelle stemmer under veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer. 


Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.  

Løpende opptak 

Hvem kan delta?

Workshopen «Fotografi og fremmedfrykt» retter seg mot ungdom i alderen 13-19 år, og som har interesse av å lære hvordan fotografiet kan benyttes som språk til å lage visuelle fortellinger om egen identitet i møte med egne og andres kulturer, spesielt knyttet til verdenssamtalene til fremmedfrykt, utenforskap og hatsnakk.  Alle som ønsker å delta må fylle ut søknad med følgende informasjon:

 • Du må være mellom 13 -19 år
 • Unge med flerkulturell bakgrunn oppfordres spesielt til å søke.
 • Du må forstå engelsk
 • Du må være åpen, nysgjerrig og lærevillig
 • Alle som ønsker å delta må sende mail til Ellen.Sibe.Krakenes@as.kommune.no
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Deltakerne skal stimuleres til å utvikle et selvstendig fotografisk blikk og uttrykk. 

Målsetting med workshopen

Formålet med workshopen er å styrke deltakernes visuelle lese- og formidlingsferdigheter i fortellingene om identitetsutvikling i påvirkningen av egen og andres kulturer. 

Prosjektet er forankret i de pågående verdenssamtalene, spesielt knyttet til fremmedfrykt, utenforskap, hatsnakk og demokratiutvikling. I tillegg til økte fotokunnskaper, får deltakerne en unik mulighet til knytte vennskapsbånd, styrke forståelsen av egen identitet i samspillet med kultur - og kunnskap om hvordan de aktivt kan delta i det demokratiske ordskiftet ved hjelp av fotografiet som språk.

Workshopen som er prosjektbasert, tar deltakerne gjennom prosessen fra utviklingen av en idé til publisering av en komplett visuell fortelling basert på erfaringer fra eget liv. 

Internasjonalt fotofellesskap

Etter workshopen får deltakerne invitasjon til å bli del av et internasjonalt fotografifelleskap. Felleskapet skal drives av foreningen NEW NOW Internasjonalt forum for fotografi og visuell kultur i nært samarbeid med Ås internasjonale kultursenter, Ungdomsrådet i Ås og andre lokale og internasjonale krefter. 

Formålet er å etablere en arena der unge, fra et bredt mangfold, kan bearbeide sine evner og personlige erfaringer og formidle de ulike utfordringene de selv står i, ved bruk av fotografi


Workshopen avsluttes med publisering av deltakernes personlige prosjekter på utvalgte digitale plattformer, i tillegg til en fysisk utstilling som del av et større arrangement i Ås. 

Internasjonale veiledere

Ansvarlig for workshopen er Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås

Det faglige opplegget ledes av fagpersoner tilsluttet foreningen «NEW NOW Internasjonalt forum for fotografi og visuell kultur», som består av norske og internasjonale fotografer og kuratorer. 

I tillegg deltar Ungdomsrådet i Ås med innspill under planleggingen og som deltakere på workshopen. 

Prosjektet er forankret i de pågående verdenssamtalene, spesielt knyttet til fremmedfrykt, utenforskap, hatsnakk og demokratiutvikling. 

Professor og fotokunstner Lambros Papanikolatos er én av veilederne under workshopen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Professor og fotokunstner Lambros Papanikolatos er én av veilederne under workshopen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Bakgrunn for prosjektet

Workshopen er del av prosjektet «Fotografi og fremmedfrykt», og forankret i Ås som en mangfoldig og flerkulturell kommune, med mål om økt deltagelse blant unge i demokratiutviklingen. Av kommunens befolkning drøyt 20.000 innbyggere kommer 30 prosent fra utlandet, fordelt på 120 ulike nasjoner. 

Én av kommunes sentrale visjoner er å være en inkluderende kommune som legger til rette for at Ås skal være et godt sted å bo, hvor alle får mulighet til å bidra og delta aktivt innen viktige samfunnsområder. 

Dette gjelder også sikring av bosatte migranter og flyktningers velferd og selvstendighet, gjennom tilgang til god utdannelse, arbeid, meningsfull fritid. Kultur er ett av kommunens satsingsområder for å oppfylle dette. 

Teksten fortsetter under bildene

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén 

Kulturskolen (50 år) via Ås internasjonale kultursenter har i over 10 år stått sentralt i kommunens mangfolds- og inkluderingsarbeid, med en rekke prosjekter med kunst og kulturaktiviteter som virkemidler. Med prosjektet «Fotografi og fremmedfrykt» tar Ås internasjonale kultursenter, sammen med sin partner NEW NOW, for første gang i bruk samtidsfotografiet som aktivt verktøy i inkluderingsarbeidet. 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Hvorfor samtidsfotografiet?

Fotografiet er et viktig instrument til deling av kunnskap, refleksjon og til formidling av følelser. Fotografering er en kreativ aktivitet der både prosessen og det selvstendige fotografiet benyttes som katalysator for viktige samtaler, som videre danner grunnlaget for viktige dialoger som kan fremme positive personlige relasjoner på tvers av kulturer og religioner, og økt erkjennes om oss selv og den verden vi lever i.

Siden 1970-tallet har fotokunstenes politiske engasjement blitt kanalisering gjennom en selvbevissthet med kunstnerens om observatør, deltaker og formidler. Etterhvert har det vokst fram et sterkt fokus på egenopplevelser og kritiske holdninger til fotografiet som et objektivt medium. Spørsmål man stiller seg er sant og autentisk og hvor grensene går for intimitet. Mange fotografer utforsker i dag egne og andres liv gjennom lek og konstruksjoner av nye, egne identiteter.

Den teknologiske utviklingen, spesielt smarttelefoner, har blitt en viktig pådriver til at samtidsfotografiet i dag handler mye om egne, subjektive opplevelser sett i sammenheng med de store verdenssamtalene. Fotografer fordyper seg i dag konseptuelt i prosjekter med utgangspunkt i egen oppvekst, familierøtter og egne erfaringer i hjemmets kulturpåvirkninger og politiske motivasjoner og ståsted. Visuelle kunstnere i dag arbeider mye med familiearkiver, familiealbum, historiske dokumenter fra offentlige arkiver og oppsøkende reiser til forfedrenes opprinnelse. Gjennom slikt materiale fortolker og formidler de til kunstneriske uttrykk. Noe av dette kan tas i bruk under workshopen «Fotografi og fremmedfrykt». 

Digitalt innfødte

Dagens ungdom er digitalt innfødte, som vokser opp i en visuell tidsalder der fotografiet er det viktigste språket når de formidler sine subjektive historier via sosiale medieplattformer. «Selfien» har blitt det ultimate bildet, som benyttes til «image-bygging» og ulike selvkonstruksjoner. Men genrene benyttes også til kritisk samfunnskritikk. 

Til tross for dette er det svært mange unge som i dag mangler den nødvendige kritiske distansen til den billedkulturen de selv bidrar til og utsettes for. Derfor legger workshopen vekt på å øke legge til rette for økt bevissthet om og oppøve kritisk tenkning til dagens visuelle kultur. 

Gjennomføring

Workshopen etableres som et fotosamfunn over en periode på 6 måneder, fra januar til juni 2021. Alle deltakerne skal utvikle og formidle egne fotoprosjekter. Opplegget gjennomføres via fysiske og digitale samlinger på Kulturskolen i Ås, kombinert med individuell oppfølging via nettet og møte med representanter fra norske og internasjonale utstillings- og fotoinstitusjoner. Deler av workshopen foregår på engelsk.

Faglig er workshopen drevet av fotografer knyttet til NEW NOW. Disse og andre inviterte profesjonelle fotografer og kuratorer i nettverket vil presenterer egne fotoprosjekter med samme tematikk. Workshopen avsluttes med publisering av deltakernes fotoprosjekter på utvalgte digitale plattformer underveis, i tillegg til en fysisk utstilling som er del av et større arrangement i Ås.

Etter workshopen blir deltakerne invitert til å bli del av et internasjonalt fotografifelleskap. Felleskapet skal drives av foreningen NEW NOW Internasjonalt forum for fotografi og visuell kultur i nært samarbeid med Ås internasjonale kultursenter, Ungdomsrådet i Ås og andre lokale krefter. Formålet er å etablere en arena der unge, fra et bredt mangfold, kan bearbeide sine evner og personlige erfaringer og formidle de ulike utfordringene de selv står i, ved bruk av fotografi.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.  

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

I løpet av workshopen vil deltakerne

 • bli del av et fotosamfunn under veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer og kuratorer.
 • møte profesjonelle fotografer som presenterer egne fotoprosjekter
 • utvikle ferdigheter om fototeknikk og bildespråk
 • utvikle kompetanse om hvordan fotospråket benyttes til historiefortelling
 • utvikle samtaleferdigheter til evaluering av egne og andres bilder
 • få tid til organisert fotografering
 • bli mer bevisst på egen identitet og egen og andres kulturer
 • Innsikt i demokratiutvikling
 • utvikle vennskap
 • lære om hvordan man lager en utstilling til egne bilder
 • hvordan lage en egen fotobok

Workshopen er gratis. Reise til og fra Ås må dekkes deltakerne selv. Mer detaljert program blir tilsendt de som blir godkjent som deltaker. 

Hvem kan delta?

Workshopen «Fotografi og fremmedfrykt» retter seg mot ungdom i alderen 13-19 år, og som har interesse av å lære hvordan fotografiet kan benyttes som språk til å lage visuelle fortellinger om egen identitet i møte med egne og andres kulturer, spesielt knyttet til verdenssamtalene til fremmedfrykt, utenforskap og hatsnakk. Alle som ønsker å delta må fylle ut søknad. Alle som ønsker å delta må sende mail til kontaktpersonene under:

 • Du må være mellom 13 -19 år
 • Unge med flerkulturell bakgrunn oppfordres spesielt til å søke.
 • Du må forstå engelsk
 • Du må være åpen, nysgjerrig og lærevillig
 • Alle som ønsker å delta må sende mail til Ellen.Sibe.Krakenes@as.kommune.no

Kontaktpersoner

Ellen Sibe Kråkenes
Epost: Ellen.Sibe.Krakenes (att) as.kommune.no
Telefon: 64 96 23 92

Faglige spørsmål rettes til Knut Werner Lindeberg Alsén
Telefon: 488 931 72
Epost knut (att) autentisk.no 

 


Fakta 

Om Ås internasjonale kultursenter

I forbindelse med Kulturskolen i ÅS sin oppgave som et kommunalt ressurssenter ble Ås internasjonale kultursenter etablert høsten 2009 for å arbeide aktivt for det flerkulturelle miljøet i kommunen. Gjennom prosjekter benyttes kunst og kultur som virkemidler for å vise mangfoldet i lokalsamfunnet, og for å skape likeverdige møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Senteret er drevet i tett samarbeide med barnehager, skoler, Kulturhuset i Ås, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og ressurspersoner. Ås internasjonale kultursenter har flere internasjonale prosjekter. Les mer om Ås internasjonale kultursenter 

Om NEW NOW Internasjonalt forum for fotografi og visuell kultur

Foreningen «NEW NOW Internasjonalt forum for fotografi og visuell kultur» består av et nettverk av norske og internasjonale fotografer og kuratorer. Formålet er å bidra økt bevissthet omkring trender innen internasjonal fotografi og visuell kultur. Gjennom sitt internasjonale nettverk og prosjektpartnere vil forumet organisere seminarer, kurs, workshops, utstillinger, festival og portfolio reviews. Et av NEW NOW sine viktige satsingsområde er å støtte opp under talentfulle barn og unge som ønsker å utvikle sine ferdigheter i et internasjonalt fotosamfunn.  Leder for NEW NOW og initiativtaker til prosjektet "Fotografi og fremmedfrykt" er Knut Werner Lindeberg Alsén.  Les mer om NewNow

Ås ungdomsråd

Ås Ungdomsråd er et rådgivende og politisk nøytralt organ i kommunen som jobber for at barn og ungdom i Ås skal få det bedre. Vårt mål er å synliggjøre de unges stemme inn i lokalpolitikken, og øke kunnskapen om ungt demokrati og deltagelse. Ungdomsrådet består av representanter fra alle skolene i kommunen, samt fire åpne plasser. Les mer