Vi oppfordrer kulturarbeidere til delta med gode prosjekter, fotografi og video 

30.06.2020

- Sammen med våre to greske partnere oppfordrer vi organisasjoner og kunstnere til å sende oss gode, gjennomførte prosjekter, såkalte «best-praksis-prosjekter» og visuell kunst.  Dette forteller kultursjef Alexander Krohg Plur i Ås kommune. Krohg Plur har over mange år har jobbet med lokalt og nasjonalt inkluderingsarbeid.

Fra Barnas Verdensdag i Ås 2019. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra Barnas Verdensdag i Ås 2019. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra v: Ellen Sibe Kråkenes, Alexander Krohg Plur og Knut Werner Lindeberg Alsén Foto: Therese Miranda Hvattum Forsberg
Fra v: Ellen Sibe Kråkenes, Alexander Krohg Plur og Knut Werner Lindeberg Alsén Foto: Therese Miranda Hvattum Forsberg

Art + Culture vs Xenophobia-prosjektet er ett av flere resultat i den strategiske satsingen med landet,

I dag har Ås Internasjonale kultursenter fire pågående prosjekter i Hellas, finansiert via eksterne midler fra Norge, Hellas og EU.     

Kulturskolen i Ås inviterer organisasjoner og kunstnere til å delta med egne prosjekter der kunst er benyttet i bekjempelsen av hatytringer og fremmedfrykt, og betydningen av inkludering. Bidragene blir del av et større internasjonalt arrangement i Athen og Ås i november. 

Det er ikke nødvendig å reise til Athen for å delta i prosjektet. Arrangementet blir strømmet.  

Kunst og integreringsarbeid

Kulturskolen går ut med to invitasjoner. Den ene henvender seg til organisasjoner og grupper som har gjennomført prosjekter der kunst er direkte benyttet i bevisstgjøring omkring tematikken. Den andre invitasjonen retter seg mot kunstnere som ønsker å presentere egne arbeider på en internasjonal fotoutstilling.

Konkret går oppfordringen fra Kulturskolen i Ås til kunst-, og kulturaktører som har deltatt med inkluderingsprosjekter rettet mot barn, unge, minoriteter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, LHBT-er (lesbisk, homofil, transseksuell, bifil), personer med romaopprinnelse, flyktninger og migranter. 

- Mye slikt kulturarbeid er gjort bra i begge land. Men ofte blir disse prosjektene glemt. Derfor vil Kulturskolen gjennom Ås internasjonale kultursenter og våre greske partnere, bidra til å trekke så mange gode prosjekter som vi kan tilbake i lyset. Dette gjør vi for at alle vi som arbeider i grenseflaten kunst og inkludering, kan lære mer av hverandre og bli enda bedre i det vi selv gjør, sier Krohg Plur.

Kunst et sterkt virkemiddel

- Kunst er et sterkt virkemiddel som vi vet kan bidra til positive endringer. Det har vi sett i Ås, spesielt etter at Kulturskolen grunnla Ås internasjonale kultursenter i 2009. Det har vi sett i Hellas, etter at vi etablerte et strategisk prosjektsamarbeid i et nettverk sammensatt av Ås kommune, Kulturskolen og greske kommuner, fylker, lokale og nasjonale kulturorganisasjoner, universiteter, kunstnere, kuratorer, forskere og studenter, forteller kultursjefen i Ås.

Bakgrunnen for at Ås kommune har vært pådriver i arbeidet med inkludering, skyldes personlig engasjement og ikke minst den demografiske sammensetningen i kommunen.

- Ås er en av Norges mest internasjonale kommuner. 30 prosent av befolkningen som bor her er statsborgere fra andre land, fordelt på 120 nasjonaliteter. Dette skyldes historisk tilfanget av ansatte og studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og instituttene NIBIO og NOFIMA, i tillegg til andelen flyktninger som er bosatt i kommunen. Også på kulturskolen er det mange ansatte og elever fra andre land, sier leder for Ås internasjonale kultursenter Ellen Sibe Kråkenes. 

Siden 2009 satset Kulturskolen i Ås på lokalt inkluderingsarbeid, ofte i allianse med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i universitetsbygda, og etterhvert med asylmottaket «Bjørnebekk», inntil det ble avviklet i 2017. I 2016 ble arbeidet utvidet også til utenfor Norges grenser, i første omgang Hellas.


Finnes mange gode historier i begge land

- Hellas er mer enn et paradis for ferieglade nordmenn og produsent av skrekkhistorier fra overfylte flyktningleirer. Det finnes mange andre historier å fortelle fra våre venner i sør. Det er disse vi ønsker å formidle i prosjektet. Greske kulturorganisasjoner og frivillige, kunstnere og undervisningsinstitusjoner har i en årrekke arbeidet med kunst og kultur som virkemiddel i inkluderingen, forteller journalist og kulturarbeider Knut Werner Lindeberg Alsén. Han har tatt initiativet til flere samarbeidsprosjekter med Hellas på vegne av Kulturskolen i Ås.

- Norske frivillige organisasjoner og kunstnere vet jeg kan lære mye av sine greske kolleger, og vise versa. Vi lever på hver vår side av Europas yttergrenser. I migrasjons- og flyktningspørsmål har begge landene både like og ulike utfordringer å hanskes med. Derfor var det naturlig at vi fant sammen i et prosjekt som skal formidle de gode fortellingene fra begge land, sier han.

Fra Xenofobia-prosjekt ved Sjøskogen skole i Ås i 2019. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra Xenofobia-prosjekt ved Sjøskogen skole i Ås i 2019. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Lindeberg Alsén kjenner landet svært godt, etter tretti år gift gresk og gjennom et stort nettverk i Hellas, utviklet gjennom ulike prosjektsamarbeider mellom Norge og Hellas og som journalist.

Fotoutstilling

- I tillegg til «Best-praksis-prosjekter» inviterer vi kunstnere til å delta med verker til en internasjonal fotoutstilling. Til utstillingen «Tolerance(s)» ønsker vi kunstnere velkommen som jobber med fotografering eller video, sier Lindeberg Alsén som selv arbeider med fotografi og kunst. 

- Fordelene med å delta i «Art + Culture vs Xenophobia» er at man får tilgang til et større nettverk av organisasjoner og kunstmiljøer i Hellas og Norge, sammensatt av ulike sosiale og kulturelle grupper, kunstnere, offentlige og private beslutningstakere, offentlige virksomheter, lærere, forskere og studenter. Intensjonen vår er å bidra til at verden blir et litt bedre sted å være, derfor ønsker vi at så mange som mulig bidrar. Kanskje dukker det opp nye prosjektsamarbeider underveis i prosessen fram mot Athen og Ås i november avslutter Krohg Plur.

Utstillingene og musikk-perfomancen blir vist i Ås i Viken den i september, som del av en mini-konferanse om temaet kunst og integrering.