Xenophobia-prosjektene

Formålet med Xenofobia-prosjektene er å bidra til økt bevissthet omkring fremmedfrykt, utenforskap, hatytringer, kulturelt mangfold og integrering. Aktivitetene til HAV er både nasjonale og internasjonale, og retter seg mot alle aldersgrupper. 

AKTUELLE SAKER  

Om Hav

09.07.2020

HAV er en samarbeidsplattform der kunst - og kultur benyttes i arbeidet med inkludering og mangfoldighet. HAV er organisert som et prosjekt under Ås internasjonale kultursenter / Kulturskolen i Ås.

Målsettingen til HAV er å bekjempe utenforskap og fremmedfrykt gjennom bruk av kunst og kultur. Hovedintensjonen er å fremme mangfold og inkludering i lokalsamfunnet. Aktivitetene retter seg mot mennesker i alle aldre og på tvers av alle kulturer.

Målsettingen med prosjektet «Fotografi og fremmedfrykt» er å bidra til øke unges visuell lese- og formidlingsferdigheter. Målet er benytte samtidsfotografiet som virkemiddel i de unges selvrefleksjon over eget liv og egen samtid, i konteksten fremmedfrykt, utenforskap, hatsnakk og inkludering.

- Sammen med våre to greske partnere oppfordrer vi organisasjoner og kunstnere til å sende oss gode, gjennomførte prosjekter, såkalte «best-praksis-prosjekter» og visuell kunst. Dette forteller kultursjef Alexander Krohg Plur i Ås kommune. Krohg Plur har over mange år har jobbet med lokalt og nasjonalt inkluderingsarbeid.

Lørdag 21. september ble Barnas verdensdag Ås arrangert for 10. år på rad. Med fargerike kulturinnslag fra hele verden, mange oppmøtte og et fantastisk vær ble dette en flott familiefestival i Ås sentrum.