Xenophobia-prosjektene

Formålet med Xenofobia-prosjektene er å bidra til økt bevissthet omkring fremmedfrykt, utenforskap, hatytringer, kulturelt mangfold og integrering. Aktivitetene til HAV er både nasjonale og internasjonale, og retter seg mot alle aldersgrupper. 

AKTUELLE SAKER  

Kulturskolen i Ås inviterer ungdom til gratis workshop om fotografiet som språk i fortellingene om egen identitet i møtet med egne og andres kulturer. Deltakerne får en sjelden mulighet til å utvikle personlige, visuelle stemmer under veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer.

- Sammen med våre to greske partnere oppfordrer vi organisasjoner og kunstnere til å sende oss gode, gjennomførte prosjekter, såkalte «best-praksis-prosjekter» og visuell kunst. Dette forteller kultursjef Alexander Krohg Plur i Ås kommune. Krohg Plur har over mange år har jobbet med lokalt og nasjonalt inkluderingsarbeid.

Om Hav

01.01.2020

HAV er en samarbeidsplattform der kunst - og kultur benyttes i arbeidet med inkludering og mangfoldighet. HAV er organisert som et prosjekt under Ås internasjonale kultursenter / Kulturskolen i Ås.

Målsettingen til HAV er å bekjempe utenforskap og fremmedfrykt gjennom bruk av kunst og kultur. Hovedintensjonen er å fremme mangfold og inkludering i lokalsamfunnet. Aktivitetene retter seg mot mennesker i alle aldre og på tvers av alle kulturer.

Lørdag 21. september ble Barnas verdensdag Ås arrangert for 10. år på rad. Med fargerike kulturinnslag fra hele verden, mange oppmøtte og et fantastisk vær ble dette en flott familiefestival i Ås sentrum.