Art & Culture vs Xenophobia

Prosjektet ble avsluttet i Athen 2.- 4. september, og 24. september i Ås kulturhus.  

Prosjektet var en invitasjon til organisasjoner og kunstnere til å delta med prosjekter der kunst er benyttet i bekjempelsen av hatytringer og fremmedfrykt, og betydningen av inkludering. 

Prosjektleder var den greske non-profitt-organisasjonen Artifactory, som sammen greske Baumstrasse O Dromos me dentra (Athen) og Kulturskolen i Ås var ansvarlig for implementeringen. Initiativet til prosjektet kom fra Kulturskolen i Ås. 

«Art & Culture vs Xenophobia-prosjektet» er finansiert gjennom programmet Active Citizens Fund (Hellas) som støttes med 12 millioner Euro fra Island, Liechtenstein og Norge, som en del av EØS-bevilgningene 2014 - 2021. 

Mer fakta om prosjektet under bildene Aktuelt fra prosjektet  

- Sammen med våre to greske partnere oppfordrer vi organisasjoner og kunstnere til å sende oss gode, gjennomførte prosjekter, såkalte «best-praksis-prosjekter» og visuell kunst. Dette forteller kultursjef Alexander Krohg Plur i Ås kommune. Krohg Plur har over mange år har jobbet med lokalt og nasjonalt inkluderingsarbeid.


Fakta om Art & Culture vs Xenophobia

Art & Culture vs Xenophobia

Formålet med «Art &Culture vs Xenophobia-prosjektet» er å støtte organisasjoner som arbeider med kunst og kultur i bekjempelsen av rasisme og fremmedfrykt og bidra til inkludering i både Hellas og Norge. Intensjonen med formidlingsprosjektet er å øke den generelle bevisstheten i begge land omkring viktigheten av å arbeide med inkludering og fremme likhet og respekt for mangfold - alt gjennom bruk av kunst og kultur som virkemiddel.

«Art & Culture vs Xenophobia-prosjektet» er finansiert gjennom programmet Active Citizens Fund (Hellas) som støttes med 12 millioner Euro fra Island, Liechtenstein og Norge, som en del av EØS-bevilgningene 2014 - 2021. Prosjektleder er den greske non-profitt-organisasjonen Artifactory, som sammen greske Baumstrasse O Dromos me dentra (Athen) og Kulturskolen i Ås er ansvarlig for implementeringen. Initiativet til prosjektet kommer fra Kulturskolen i Ås.

Prosjektet rette seg mot organisasjoner, kunstnere og initiativ fra det sivile Norge og Hellas som har deltatt med inkluderingsprosjekter rettet mot barn, unge, minoriteter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, LHBT-er (lesbisk, homofil, transseksuell, bifil), personer med romaopprinnelse, flyktninger og migranter.

Prosjektet "Art & Culture vs Xenophobia» er sammensatt av presentasjoner av best-praksis-prosjekter. Bidragene danner grunnlaget for en tredagers workshop om temaet. I tillegg arrangeres en internasjonal fotoutstilling og urfremføring av bestillingsverket "Every trip is a trip one-way" som er en musikk-perfomance. Under arrangementene legges det vekt på god tid til nettverksbygging.

Invitasjonen går til organisasjoner, kunstnere og grupper i de sivile samfunnene i Hellas og Norge. Arrangementet er gjennomført i perioden 2. - 4. september i 2021  i Athen, Hellas og 24. september 2021 i Ås i Viken

Les mer prosjektets offisielle nettside : www.acvsx.gr.

«Kunst er et sterkt virkemiddel som vi vet kan bidra til positive endringer. Det har vi sett i Ås, spesielt etter at Kulturskolen grunnla Ås internasjonale kultursenter i 2009. Det har vi sett i Hellas, etter at vi etablerte et strategisk prosjektsamarbeid i et nettverk sammensatt av Ås kommune, Kulturskolen og greske kommuner, fylker, lokale og nasjonale kulturorganisasjoner, universiteter, kunstnere, kuratorer, forskere og studenter. Dette forteller Virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune, Alexander Krohg Plur.   

To invitasjoner
Kulturskolen går ut med to invitasjoner. Den ene henvender seg til organisasjoner og grupper som har gjennomført prosjekter der kunst er direkte benyttet i bevisstgjøring omkring tematikken. Den andre invitasjonen retter seg mot kunstnere som ønsker å presentere egne arbeider på en internasjonal fotoutstilling. Det er ikke nødvendig å reise til Athen for å delta i prosjektet. Arrangementet blir strømmet.

Konkret går oppfordringen fra Kulturskolen i Ås til kunst-, og kulturaktører som har deltatt med inkluderingsprosjekter rettet mot barn, unge, minoriteter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, LHBT-er (lesbisk, homofil, transseksuell, bifil), personer med romaopprinnelse, flyktninger og migranter. 

Open Call: Best-praksis-prosjekter
Utvidet søknadsfrist (sjekk www.acvsx.gr) 

Sammen med våre to greske partnere oppfordrer vi organisasjoner og kunstnere til å sende oss gode, gjennomførte prosjekter, såkalte «best-praksis-prosjekter» og egen kunst

Vi søker etter prosjekter der det er benyttet kunst og kultur i bevisstgjøringen omkring fremmedfrykt, hatytringer og inkludering. Alle prosjektene danner grunnlag for ulike workshoper under en tredagers workshop i Athen.

Formålet er å samle inn prosjekter som kan være til inspirasjon for andre, samtidig som de som sender inn prosjekter kan finne inspirasjon hos kollegaer i både Norge og Hellas. Intensjonen er at så mange som mulig deltar, slik at vi sammen kan bidra til en forskjell i arbeidet mot utenforskap og fremmedfrykt.

Open Call: Fotoutstilling Tolerance(s)
I tillegg til «Best-praksis-prosjekter» inviterer vi kunstnere til å delta med verker til en internasjonal fotoutstilling. Til utstillingen «Tolerance(s)» ønsker vi kunstnere velkommen som jobber med fotografering eller video.

Vi søker etter kunstverk som formidler fenomenet fremmedfrykt og hatefulle ytringer, som eksisterer på grunn av manglende inkludering og toleranse for «den andre», de som er forskjellige. Vi er også åpne for tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Alle som jobber med fotografering eller video er velkommen til å delta.

Parallelle Workshops (Lab)
Alle best-praksis-som benyttes danner grunnlag og kategoriseres innen følgende parallelle workshoper.

1. ArtsLab Denne workshopen fokuserer på god praksis-prosjekter som benytter visuell, og scenekunst som har arbeidet med fremmedfrykt og inkludering.

2. InclusionLab Denne workshopen fokuserer på spørsmål om makt, valg, kontroll og eksklusjon og hvordan kunst og kultur har behandlet disse forholdene spesielt.

3. UrbanLab Denne workshopen fokuserer på hvordan kan vi tenke nytt og forbedre vår egen oppfatning og bruk av byrommet og den romlige bevisstheten, relatert til å styrke det flerkulturelle, levelige samfunnet.

4. InterRelLab I denne workshopen fokuserer vi på prosjekter som har benyttet kunst og scenekunst i rammen av interreligiøs dialog mellom forskjellige religiøse organisasjoner

5. CultureLab I denne workshopen tar vi opp spørsmålet omkring kulturelt mangfold og kulturell kreativitet der vi også sammenlikner prosjekter gjennomført i Hellas og Norge.

Urfremføring av bestillingverk
Som del av arrangementet i Athen blir det en urfremføring av bestillingverket «Every trip is a trip one-way". Verket som setter fokus på fremmedfrykt og hatytringer, er en musikk-performance skapt av den greske komponisten Vassilis Mantzoukis og teaterregissør, skuespiller og sanger Martha Frintzila som leder Baumstrasse. Begge kjente kulturpersonligheter i Hellas, og som har arbeidet med dette temaet i mange år i Hellas, Europa og USA.

Utstillingene og musikk-perfomancen blir vist i Ås i Viken den 20. november, som del av en mini-konferanse om temaet. 

«Fordelene med å delta i «Art & Culture vs Xenophobia» er at man får tilgang til et større nettverk av organisasjoner og kunstmiljøer i Hellas og Norge, sammensatt av ulike sosiale og kulturelle grupper, kunstnere, offentlige og private beslutningstakere, offentlige virksomheter, lærere, forskere og studenter. Intensjonen vår er å bidra til at verden blir et litt bedre sted å være, derfor ønsker vi at så mange som mulig bidrar. Kanskje dukker det opp nye prosjektsamarbeider underveis i prosessen fram mot Athen og Ås i novemberAlexander Krohg Plur. 

Om Active Citizens Fund
Active Citizens Fund (Hellas) støttes med et tilskudd på 12 millioner Euro fra Island, Liechtenstein og Norge som er del av EØS-bevilgningene (EEA and Norway Grants) 2014 - 2021. Programmet har som mål å utvikle bærekraft og kapasiteten til sivil sektor i Hellas, og å styrke sektorens rolle i å fremme og ivareta demokratiske prosesser, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter. I Hellas implementers Active Citizens Fund av konsortiet Bodossaki Foundation og SolidarityNow. Les mer : www.activecitizensfund.gr

Prosjektstøtte via Active Citizens Fund er tilgjengelig for søkere i de 15 europeiske landene Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Slovenia. Norske enheter (frivillige organisasjoner, institutter, lokale og nasjonale myndigheter og andre enheter) er kvalifiserte som prosjektpartnere. Les mer: www.ngonorway.org

Om Ås internasjonale kultursenter / Kulturskolen i Ås
I forbindelse med Kulturskolens i Ås sin oppgave om å være et kommunalt ressurssenter ble Ås internasjonale kultursenter etablert høsten 2009. Målet er å arbeide aktivt for det flerkulturelle miljøet i kommunen. 

Gjennom prosjekter bruker senteret kunst og kulturaktiviteter som et virkemiddel for å arbeide med mangfoldet i lokalsamfunnet, og for å skape likeverdige møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Aktivitetene er tilrettelagt slik at deltagerne skal føle økt tilhørighet i det norske samfunnet, øke deres selvfølelse og for å finne sosiale møteplasser. Senteret har arbeidet tett med Bjørnebekk asylmottak (fram til 2017 da senteret ble nedlagt), barnehager, skoler, kulturhuset, frivillige organisasjoner og private kulturinitiativ.  Les mer på www.ytringskultur.no

Ås Internasjonale kultursenter gjennom Kulturskolen i Ås, har fire pågående prosjekter i Hellas.